Šestiletá gymnázia v Brně

Šestiletá státní gymnázia v Brně

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Poštovní adresa Žižkova 980/55, Veveří, 616 00 Brno
Ředitel  Mgr. Petr Kovač (telefon: 549 122 069)
Kontakt Mgr. Aleš Jelínek (telefon: 549 122 067)
Email sekretariat@gml.cz
www www.gml.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2018/19: 168/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat
​.

Gymnázium Brno, Křenová 36

Poštovní adresa Křenová 304/36, Trnitá, 602 00 Brno
Ředitel  Mgr. Miroslav Marek (telefon: 543 211 598)
Kontakt Mgr. jan Kaplan (telefon: 543 321 352)
Email skoly@gymkren.cz
www www.gymkren.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2015/16: 326/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat
 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7

Poštovní adresa Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno 12
Ředitel  Mgr.Dalibor Kott (telefon: 737 284 932)
Kontakt Mgr.Tomáš Sagránek (telefon: 541 321 317, kl. 25)
Email red@gymnaslo.cz
www www.gymnaslo.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2018/19: ?/30 neuvedli
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat, anglický jazyk 
 

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Poštovní adresa Vídeňská 55/47, Štýřice, 639 00 Brno
Ředitel  Mgr. David Andrle (telefon: 543 421 751)
Kontakt Ing. Ladislav Kvapil (telefon: 543 421 751)
Email reditel@gvid.cz
www www.gvid.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2018/19: 214/60
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat
 

Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2

Poštovní adresa Vejrostova 1143/2, Bystrc, 635 00 Brno
Ředitel  Mgr. Petr Šurek (telefon: 533 555 101)
Kontakt Mgr. Markéta Chodníčková (telefon: 533 555 103)
Email info@gyby.cz
www www.gyby.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2018/19: 181/30 (zaměření Aj), 117/30 (dvojjazyčné ve španělštině)
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat
 

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

Poštovní adresa Botanická 63/70, Ponava, 602 00 Brno
Ředitel  Mgr. Radek Klimeš (telefon: 541 212 176)
Kontakt Mgr. Radek Klimeš (telefon: 541 212 176)
Email klimesbotanicka@sportovnigymnaziumbrno.cz
www www.sportovnigymnaziumbrno.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2018/19: 91/15 (gymnázium), 31/15 (gymnázium se sportovní přípravou)
Přijímací zkoušky: pohybové testy (M a Čj obor gymnázium)
 

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka

Poštovní adresa U Školy 39, 664 84 Zastávka
Ředitel  Mgr. Libor Hejda  Telefon: 603 297 587, 546 411 023
Kontakt Mgr. Markéta Teplá  Telefon: 546 411 023
E-mail email@gzastavka.cz
www www.gzastavka.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2018/19: 64/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat
 

Šestiletá soukromá gymnázia v Brně

Gymnázium
Mojmírovo náměstí

Poštovní adresa

Mojmírovo nám. 10, 612 00, Brno

Ředitel  Mgr. Petr Holeček (telefon: 544 230 506, 539 051 200)
Kontakt Mgr. Radim Laco (telefon: 539 051 203)
Email info@mojmirak.cz
www www.mojmirak.cz

Eko gymnázium Brno, o. p. s.

Poštovní adresa Labská 27, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
Ředitel  RNDr. Petr Handlíř (telefon: 547 219 976)
Kontakt Mgr. Marek Jeleček (telefon: 511 191 909)
Email eko@eko-g.cz
www www.eko-g.cz

Gymnázium Globe, s. r. o.

Poštovní adresa Bzenecká 26/23, 628 00 Brno 28
Ředitel  RNDr. Libuše Bartková (telefon: 544 218 778)
Kontakt RNDr. Libuše Bartková (telefon: 544 218 778)
Email gym.globe@bm.orgman.cz
www www.gymglobe.cz

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ

Poštovní adresa Mendlovo náměstí 3/4, 603 00 Brno 3
Ředitel  Ing. Ivo Procházka  (telefon: 543 211 790)
Kontakt Ing. Ivo Procházka  (telefon: 543 211 790)
Email info@jgmendel.cz
www www.skolskykomplex.cz