Prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D.

(*12. 5. 1972)

Je absolventem Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, zaměření matematika.

Vystudoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Zde také absolvoval doktorské studium.

V současnosti působí jako profesor na Vysokém učení technickém v Brně.

Spolupracuje také s Gymnáziem Brno, třída Kapitána Jaroše, kde se podílí na přípravě nadaných studentů pro Fyzikální olympiádu.

 

Vyučuje: matematika, fyzika

Kontakt: pavel.koktavy@amosbrno.cz

Konzultační hodiny: 

Kdykoli dle domluvy. 

 

Zpět