Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Seriál v Mladé frontě DNES

Na jaře 2018 jsme připravovali v Mladé frontě DNES 22dílný seriál pro přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy.


Mgr. Petra Koktavá v pořadu Sama doma v České televizi

Mgr. Petra Koktavá vystoupila v České televizi v pořadu Sama doma

Mgr. Petra Koktavá vystoupila v České televizi v pořadu Sama doma jako odborník na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy.

Více

16. 3. 2020

Vážení přátelé Atelieru AMOS,

v České republice byl vyhlášen zákaz volného pohybu osob, a to s platností od 0.00 hodin dne 16. 3. 2020. Je tedy i naším úkolem nařízení vlády splnit a vyvarovat se osobního kontaktu.

Veškeré docházkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám musíme tedy převést od 16. 3. na distanční formu. Podrobnosti naleznete po přihlášení do neveřejné oblasti webu (http://www.amosbrno.cz/login, přístupové údaje mají děti nalepené v učebnici, můžete si je také nechat zaslat přes odkaz Zapomenuté přihlašovací údaje na přihlašovací stránce).

V přípravných kurzech z českého jazyka a matematiky se v docházkových kurzech jedná o poslední tři lekce, 9. lekce je výuková, náplní 10. lekce je závěrečný test a poslední lekce je vyhrazena opravě testu a kontrole domácích úkolů, u víkendových kurzů to jsou čtyři lekce. U přípravných kurzů angličtiny zbývají tři lekce, u základů křesťanské nauky pak pouze poslední lekce. Věříme, že to zvládneme i na dálku. Se svými lektory budete nadále v kontaktu.

Je nám samozřejmě líto, že se s našimi milými a šikovnými studenty nepotkáme osobně, zahájili jsme ale pro přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky okamžitě přípravu výukových videí ke každé zbývající lekci. Jakmile budeme hotovi, informujeme Vás a videa Vám zveřejníme.

A nenecháme Vás na holičkách ani v případě, že se termíny přijímacích zkoušek posunou. V českém jazyce a matematice Vám připravíme Vám trénovací lekce a intenzivní kurzy.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví a dobrou mysl.

Za tým AMOS zdraví

Petra Koktavá

Tip: Sledujte náš Facebook. 

Přípravné kurzy na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy

Jednotlivé přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a střední školy jsou určené žákům 5., 7. a 9. tříd základních škol. Žáci absolvují týdně dvouhodinový blok, který se skládá z jedné vyučovací hodiny matematické přípravy a jedné vyučovací hodiny přípravy z českého jazyka.

V rámci kurzu účastníci obdrží k tomuto účelu vytvořenou učebnici. Získají také přístup do neveřejné oblasti webu, kde jsou umístěny výsledky cvičení a další informace. Součástí kurzu jsou i pravidelné on-line testy z českého jazyka a matematiky, každý týden je test z jednoho předmětu.

Výuka  každém pololetí tvoří samostatný kurz o délce 11 týdnů, výuka na sebe navazuje. Doporučujeme účast v obou navazujících kurzech, které společně zajistí, že si účastník zopakuje a v dostatečné míře procvičí veškerou látku potřebnou ke zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek. Absolvování kurzu v 1. pololetí však není podmínkou účasti ve 2. pololetí. Noví zájemci se tedy mohou zapsat pouze na kurz ve 2. pololetí.

Výuka v prvním pololetí školního roku 2019/2020 začíná v týdnu od 30. září 2019, výuka v druhém pololetí začíná v týdnu od 13. ledna 2020.

Žáci 5. a 9. tříd mohou také jako samostatné kurzy navštěvovat základy křesťanské nauky, které probíhají v blocích o délce dvou vyučovacích hodin jednou za dva týdny.

Žákům 7. a 9. tříd nabízíme i přípravu k přijímacím zkouškám z anglického jazyka v rozsahu jedné vyučovací hodiny každý týden.

Podrobnější informace o otevřených kurzech a termínech pro 1. pololetí školního roku 2019/2020 najdete v rozvrhu. Z rozvrhu se také můžete přihlásit do zvoleného přípravného kurzu.

Víkendová příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Víkendová příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy je plnohodnotnou variantou přípravných kurzů. Probíhá jednou za dva týdny v sobotu nebo v neděli (podle Vámi vybraného kurzu) s dvojnásobnou dotací hodin. Studenti mají v rámci jedné lekce dvě hodiny matematické přípravy a dvě hodiny přípravy z českého jazyka. Také domácích úkolů dostanou dvojnásobek. Víkendová přípravka vychází vstříc zaneprázdněným studentům i studentům z okolí Brna.

Termíny víkendových kurzů v 1. pololetí 2019/20: sobota 5. 10., 19. 10., 9. 11., 30. 11., 14. 12., resp. neděle 6. 10., 20. 10., 10. 11., 1. 12., 15. 12. 2019, ve 2. pololetí 2019/20: sobota 18. 1., 8. 2., 29. 2., 21. 3., 4. 4., resp. neděle 19. 1., 9. 2., 1. 3., 22. 3., 5. 4. 2020. Podrobnější informace o termínech najdete v rozvrhu a přihlášce.

Je pro Vás dojíždění do Brna problematické nebo jste příliš zaneprázdněni?

Pak je tu pro Vás ePřípravka – dálkový přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jedná se o plnohodnotnou variantu přípravného kurzu, ve kterém žáci zvládnou zopakovat a procvičit stejný objem látky jako účastníci docházkových přípravných kurzů. Podívejte se na další informace o ePřípravce.

Zkoušky nanečisto v rámci přípravného kurzu

Přípravný kurz (základní, víkendový i ePřípravka) je v každém pololetí zakončen písemnými testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám (typ Cermat). Zde si účastníci kurzů vyzkoušejí, co je čeká u přijímacích zkoušek, a to včetně vyplnění zápisových archů. Obsahově testy vycházejí z rozsahu látky, která byla procvičena během kurzu. Jedná se o zkrácenou variantu testů, test z každého předmětu je sestaven pro časový limit jedné vyučovací hodiny.

Doporučujeme jako doplněk přípravy na přijímací zkoušky využít také samostatné Přijímací zkoušky nanečisto, které nabízíme ve třech cyklech jako samostatný produkt nad rámec přípravných kurzů. 

Intenzivní víkendový přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Sobota a neděle, po kterých se přestanete obávat přijímacích zkoušek na gymnázium nebo střední školu.

Intenzivní víkendový přípravný kurz je samostatným produktem, který zlepší Vaše šance na přijetí na vybrané gymnázium nabo střední školu. Tento kurz nenahrazuje systematickou přípravu na přijímací zkoušky, ať už ji provádíte v našich přípravných kurzech, nebo jiným způsobem, ale je jejím vhodným doplňkem nebo završením. Ve školním roce 2019/20 nabízíme 3 cykly intenzivních kurzů.

Podívejte se na další informace k intenzivním přípravným kurzům.

Trénování s Amosem

Máte obavy, že Vám u jednotných přijímacích zkoušek nebude stačit čas nebo že se dopustíte zbytečných chyb? Chcete získat jistotu a rychlost při řešení úloh?

Pak je tu pro Vás Trénování s Amosem. Jedná se o samostatný produkt, který je vhodným doplňkem přípravy k přijímacím zkouškám jak pro účastníky našich přípravných kurzů, tak i pro ostatní zájemce. Je užitečný pro ty z Vás, kteří v zásadě danou látku ovládají, potřebují ale získat jistotu a rychlost při řešení úloh. Nyní máte možnost trénovat pomocí speciálně připravených testů, jejichž jednotlivé úlohy odpovídají obsahem i formou úlohám zadávaným při jednotných přijímacích zkouškách. Součástí tréninků je kromě řešení testu i jeho vyhodnocení, ukázka správného postupu a vysvětlení všech nejasností.

Podívejte se na další informace k Trénování s Amosem.

Základy křesťanské nauky

Přípravné kurzy základů křesťanské nauky jsou vhodné pro ty studenty 5. a 9. tříd, kteří se budou hlásit na církevní gymnázia, která mají jako součást svého přijímacího řízení také zkoušku ze základů křesťanské nauky. Seminář vede zkušená katechetka, k výuce používá autorské výukové materiály. V Brně mívají zkoušky z křesťanské nauky Biskupské gymnázium a Cyrilometodějské gymnázum. Výuka je v rozsahu 10 vyučovacích hodin.

Součástí kurzu je i k tomuto účelu vytvořená učebnice a přístup k on-line testům.

Termíny jednotlivých setkání jsou pro 5. třídy v 1. pololetí úterý 16:15-17:50: 1. 10., 15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. 2019, celkem 10 vyučovacích hodin. Tato setkání časově navazují na úterní přípravný kurz PZU51.

Termíny jednotlivých setkání pro 9. třídy jsou v 1. pololetí úterý 16:15-17:50: 8. 10., 22. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. 2019, celkem 10 vyučovacích hodin. Na tato setkání časově navazuje úterní přípravný kurz PZU91.

Termíny jednotlivých setkání jsou pro 5. třídy ve 2. pololetí (celkem 10 vyučovacích hodin):

  • úterý 16:15-17:50: 14. 1., 28. 1., 11. 2., 3. 3., 17. 3. 2020 (Palackého tř. 120), nebo
  • středa 15:45-17:20: 22. 1., 5. 2., 26. 2., 11. 3., 25. 3. 2020 (tř. Kpt. Jaroše 8, časově navazují na kurz PLS55).

Pro účast v kurzu Základy křesťanské nauky ve 2. pololetí není podmínkou absolvování kurzu v 1. pololetí.

Nově jsme vyhověli žádostem některých rodičů žáků 5. ročníků a ve 2. pololetí otevíráme kurz Základy křesťanské nauky 1 (tj. učivo 1. pololetí). Jedná se tedy o stejný kurz, který již probíhal v prvním pololetí, místo konání je tř. Kpt. Jaroše 8. Termíny jednotlivých setkání jsou: středa 15:45-17:20: 15. 1., 29. 1., 12. 2., 4. 3., 18. 3. Novým studentům, kteří se v 1. pololetí kurzu Základy křesťanské nauky neúčastnili, pak doporučujeme souběžnou účast v obou kurzech, tj. Základy křesťanské nauky 1 (KLS55) a Základy křesťanské nauky 2 (KLS56). Oba kurzy pak společně pokryjí látku potřebnou k přijímacím zkouškám.

Termíny jednotlivých setkání pro 9. třídy jsou ve 2. pololetí (Palackého tř. 120): úterý 16:15-17:50: 21. 1., 4. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3. 2020, celkem 10 vyučovacích hodin.

Přihlaste se v rozvrhu a přihlášce.

Příprava k přijímacím zkouškám z anglického jazyka

Nabízíme také přípravné kurzy pro přípravu k přijímacím zkouškám z anglického jazyka pro žáky 7. a 9. tříd. Výuka probíhá v rozsahu jedné vyučovací hodiny každý týden. Tato hodina v 1. pololetí pro 7. třídy časově navazuje na středeční přípravný kurz PZS71, resp. čtvrteční přípravný kurz PZC71, a pro 9. třídy pak na středeční přípravný kurz  PZS92.

Ve 2. pololetí otevíráme kromě pokračujících kurzů na Palackého tř. 120 (pokračují ce stejném čase) pro nové studenty 7. ročníků i nový termín přípravného kurzu anglického jazyka ALU75, který časově navazuje na přípravný kurz PLU75 a bude probíhat v úterý na tř. Kpt. Jaroše 8. Nový kurz i pokračující kurzy mají stejnou náplň.

Přihlaste se v rozvrhu a přihlášce.

Vlastní výukové materiály

Naše studenty připravujeme z vlastních autorských učebnic, které vycházejí z požadavků přijímacího řízení. Učebnice jsou pro každý školní rok aktualizovány. Během přípravných kurzů k přijímacím zkouškám zopakujeme učivo potřebné k přijímacím zkouškám a probereme i to, co se ve škole probrat nestihne. Domácí úkoly jsou zadávány formou úloh, které odpovídají úlohám používaným v testech přijímacích zkoušek.

Zkušení pedagogové

V našem týmu jsou jen zkušení lektoři, učitelé základních škol, středoškolští a vysokoškolští pedagogové. Nejen, že naši lektoři vědí, co je potřeba k přijímacím zkouškám znát, umí to i vysvětlit a naučit. Seznamte se s našimi lektory.

Komplexní příprava

Amos Brno připraví Vaše děti na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (testy typu Cermat), ať již formou docházkových kurzů, víkendových kurzů nebo dálkové kurzu ePřípravky. Nabízíme také přípravu k přijímacím zkouškám z Anglického jazyka a Základů křesťanské nauky. Kromě těchto přípravných kurzů nabízíme jako vhodné doplňky přípravy Intenzivní víkendové přípravné kurzyPřijímací zkoušky nanečisto a Trénování s Amosem.

Malé skupiny, individuální přístup

Výuka probíhá v malých skupinách pro maximálně 12 studentů, vyučující mají přehled o konkrétních znalostech jednotlivých žáků a každému je věnována individuální péče.

Reference na naše kurzy

Přečtěte si, co o našich kurzech napsali naši studenti a jejich rodiče.

Termíny přípravných kurzů

První pololetí: 30. září 2019 – 22. prosince 2019

Víkendové kurzy v 1. pololetí: 

  • sobota 5. 10., 19. 10., 9. 11., 30. 11., 14. 12. 2019.
  • neděle 6. 10., 20. 10., 10. 11., 1. 12., 15. 12. 2019.

Výuka neprobíhá v týdnu od 28. 10. do 3. 11. 2019 (29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny, výuka ale nebude až do 3. 11. včetně). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat. Výuka také neprobíhá v době státních svátků.

Druhé pololetí: 13. ledna 2020 – 5. dubna 2020

Víkendové kurzy ve 2. pololetí: 

  • sobota 18. 1., 8. 2., 29. 2., 21. 3., 4. 4. 2020,
  • neděle 19. 1., 9. 2., 1. 3., 22. 3., 5. 4. 2020.

Výuka neprobíhá v týdnu od 17. 2. do 23. 2. 2020 (jarní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Do všech kurzů se v případě volného místa můžete přihlásit kdykoli během školního roku, platíte jen odpovídající částku.

Další informace naleznete v rozvrhu a přihlášce

Staňte se naším fanouškem na facebooku a nepromeškejte žádnou naši zajímavou akci.

Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/20 

První řádný termín - čtyřleté obory 14. dubna 2020
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 16. dubna 2020
Druhý řádný termín - čtyřleté obory  15. dubna 2020
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory  17. dubna 2020
První náhradní termín  13. května 2020
Druhý náhradní termín  14. května 2020

Nezapomeňte do 1. března podat obě přihlášky na vybrané školy.

Podrobné informace najdete na webu MŠMT.

Rozvrh a přihlášky pro přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Níže uvedený rozvrh respektuje aktuální stav obsazenosti jednotlivých kurzů. Pokud je tedy u zvoleného kurzu v posledním soupci tabulky odkaz "Přihlásit", znamená to, že v okamžiku načtení stránky je v kurzu nejméně jedno volné místo a můžete odeslat přihlášku. V případě naplněného kurzu je v posledním sloupci uvedeno "Naplněn" a přihlášku není možné odeslat.

Kurzy na školní rok 2020/21 připravujeme. Registrace bude spuštěna v průběhu června 2020.