Přijímací zkoušky nanečisto na gymnázia a střední školy

Byla zahájena registrace studentů na školní rok 2019/20.

Atrelier Amos Vám nabízí přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které jsou skvělým doplňkem přípravy na jednotné přijímací zkoušky 2020 (typ Cermat). Jednotné přijímací zkoušky se týkají všech studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou. Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce.

Upozornění pro studenty přípravných kurzů: Nejedná se o zkoušky nanečisto, které mají studenti přípravných kurzů ve zkrácené variantě v ceně a které absolvují v rámci svého přípravného cyklu. Jde o možnost dalšího procvičování různých zadání testů a možnost srovnat své znalosti i s dětmi, které naše kurzy nenavštěvují.

Co studenti účastí v přijímacích zkouškách nanečisto získají

 • Vyzkoušejí si přijímací zkoušky tak, jak budou probíhat.
 • Otázky v testech tematicky i strukturou simulují reálné přijímací zkoušky.
 • Zvyknou si i na typy otázek, se kterými se ve škole nepotkají.
 • Zjistí, jak jsou připraveni, případně v čem dělají chyby.
 • Srovnají své znalosti s ostatními, kteří budou dělat přijímací zkoušky na školy v Brně a okolí.
 • Naučí se zvládnout stres a rozvrhnout si čas.

Nabízíme přijímací zkoušky nanečisto ve třech cyklech. V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto vícekrát.

Termíny konání ve školním roce 2019/20

 • Cyklus A přijímacích zkoušek nanečisto (5., 7., 9. třída): sobota 23. listopadu 2019, 9:00-12:00.
 • Cyklus B přijímacích zkoušek nanečisto (5., 7., 9. třída): sobota 25. ledna 2020, 9:00-12:00.
 • Cyklus C přijímacích zkoušek nanečisto (5., 7., 9. třída): sobota 14. března 2020, 9:00-12:00.

Místo konání

Přijímací zkoušky nanečisto se konají v prostorách Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14.

Vlastní průběh zkoušky nanečisto

Účastníci se před uvedeným časem začátku dostaví na místo konání zkoušky. Místnosti budou zpřístupněny 20 minut před začátkem zkoušky. Po prezenci účastníků následuje poučení o průběhu konání zkoušky a o způsobu vyplňování odpovědních archů. Následně proběhne písemně zkouška z prvního předmětu, následuje přestávka a poté zkouška z druhého předmětu.

Výsledky zkoušky nanečisto

Do sedmi pracovních dnů od termínu konání zkoušky obdržíte na zadanou e-mailovou adresu:

 • výsledné bodové hodnocení zkoušky nanečisto v českém jazyce a matematice,
 • srovnání výsledků v jednotlivých předmětech s ostatními účastníky ve stejné kategorii (percentil, pořadí),
 • klíč k řešení (zadání si účastníci odnášejí přímo ze zkoušky),
 • naskenovaný opravený záznamový (odpovědní) arch s případnými poznámkami opravujícího – z něj zjistíte, v čem konkrétně jste chybovali.

Rozvrh termínů a přihláška k přijímacím zkouškám nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto na osmiletá gymnázia (5. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto opakovaně v různých cyklech.

Cyklus A (listopad 2019)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNA5 Přijímací zkoušky nanečisto pro 5. třídy, cyklus A 5. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 23. listopadu 2019, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit

Cyklus B (leden 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNB5 Přijímací zkoušky nanečisto pro 5. třídy, cyklus B 5. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 25. ledna 2020, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit

Cyklus C (březen 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNC5 Přijímací zkoušky nanečisto pro 5. třídy, cyklus C 5. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 14. března 2020, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit

Přijímací zkoušky nanečisto na šestiletá gymnázia (7. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto opakovaně v různých cyklech.

Cyklus A (listopad 2019)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNA7 Přijímací zkoušky nanečisto pro 7. třídy, cyklus A 7. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 23. listopadu 2019, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit

Cyklus B (leden 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNB7 Přijímací zkoušky nanečisto pro 7. třídy, cyklus B 7. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 25. ledna 2020, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit

Cyklus C (březen 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNC7 Přijímací zkoušky nanečisto pro 7. třídy, cyklus C 7. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 14. března 2020, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit

Přijímací zkoušky nanečisto na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto opakovaně v různých cyklech.

Cyklus A (listopad 2019)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNA9 Přijímací zkoušky nanečisto pro 9. třídy, cyklus A 9. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 23. listopadu 2019, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit

Cyklus B (leden 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNB9 Přijímací zkoušky nanečisto pro 9. třídy, cyklus B 9. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 25. ledna 2020, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit

Cyklus C (březen 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNC9 Přijímací zkoušky nanečisto pro 9. třídy, cyklus C 9. třída Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 sobota 14. března 2020, 9:00-12:00 850 Kč Přihlásit