ePřípravka - dálková příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Byla zahájena registrace studentů do přípravných kurzů na 1. pololetí 2019/20.

Je pro Vás dojíždění do Brna problematické nebo jste příliš zaneprázdněni?

Pak je tu pro Vás ePřípravka – dálkový přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jedná se o plnohodonotnou variantu přípravného kurzu, ve kterém žáci zvládnou zopakovat a procvičit stejný objem látky jako účastníci docházkových přípravných kurzů. Přihlásit se můžete pomocí odkazu v rozvrhu.

Účastník kurzu dostává konkrétní lektory z českého jazyka a matematiky, kteří ho po celou dobu kurzu vedou, zadávají mu a kontrolují úkoly a pomáhají mu zvládnout veškerou požadovanou látku. Komunikace s lektory probíhá elektronicky.

Účastník kurzu získává přístup do neveřejné oblasti webu, kde postupně podle probíraných témat nachází všechny materiály a úkoly ke zpracování. Vypracované úkoly pak naskenované odesílá zpět. Na základě toho pak dostává zpětnou vazbu od lektorů, kteří mu úlohy zkontrolují a poradí, jak má řešit ty z nich, se kterými si neví rady. Veškeré používané materiály jsou autorské a připravené přímo k tomuto typu kurzu.

Součástí kurzu jsou i pravidelné on-line testy z českého jazyka a matematiky, každý týden je test z jednoho předmětu.

Kurz je v každém pololetí zakončen (také dálkově) zkouškami nanečisto, což jsou písemné testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám (typ Cermat). Zde si účastník kurzu vyzkouší, co ho čeká u přijímacích zkoušek, a to včetně vyplnění zápisových archů. Obsahově testy vycházejí z rozsahu látky, která byla procvičena během kurzu. Jedná se o zkrácenou variantu testů, test z každého předmětu je sestaven pro časový limit jedné vyučovací hodiny. Účastník pak zpět dostává naskenovaný opravený a vyhodnocený test s poznámkami opravujícího a klíč k řešení.

Doporučujeme jako doplněk přípravy na přijímací zkoušky využít také samostatné Přijímací zkoušky nanečisto, které nabízíme ve třech cyklech jako samostatný produkt nad rámec přípravných kurzů. Dalším doporučeným doplňkovým produktem k dálkovým přípravným kurzům jsou Intenzivní víkendové kurzy

Výuka v každém pololetí tvoří samostatný kurz o délce 11 týdnů, kurzy na sebe navazují. Výuka v 1. pololetí začíná v týdnu od 30. září 2019, výuka v 2. pololetí začíná v týdnu od 13. ledna 2020. Doporučujeme účast v obou navazujících kurzech, které společně zajistí, že si účastník zopakuje a v dostatečné míře procvičí veškerou látku potřebnou ke zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek.

Rozvrh a přihlášky pro dálkovou přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

První pololetí 2019/20 (30. září – 22. prosinec 2019)

Dálkové přípravné kurzy na osmiletá gymnázia (5. třída) – 1. pololetí

Kód Název Určení Termín Cena Přihláška
EPZ5 ePřípravka – dálkový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 1. pololetí 5. třída 11 týdnů: 30. září – 22. prosinec 2019 3 600 Kč na pololetí Přihlásit

Dálkové přípravné kurzy na šestiletá gymnázia (7. třída) – 1. pololetí

Kód Název Určení Termín Cena Přihláška
EPZ7 ePřípravka – dálkový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 1. pololetí 7. třída 11 týdnů: 30. září – 22. prosinec 2019 3 600 Kč na pololetí Přihlásit

Dálkové přípravné kurzy na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída) – 1. pololetí

Kód Název Určení Termín Cena Přihláška
EPZ9 ePřípravka – dálkový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 1. pololetí 9. třída 11 týdnů: 30. září – 22. prosinec 2019 3 600 Kč na pololetí Přihlásit