Intenzivní víkendové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Byla zahájena registrace studentů na školní rok 2019/20.

Sobota a neděle, po kterých se přestanete obávat přijímacích zkoušek na gymnázium nebo střední školu

Intenzivní víkendový přípravný kurz je samostatným produktem, který zlepší Vaše šance na přijetí na vybrané gymnázium nebo střední školu. Tento kurz nenahrazuje systematickou přípravu na přijímací zkoušky, ať už ji provádíte v našich přípravných kurzech, nebo jiným způsobem, ale je jejím vhodným doplňkem. Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce.

V 1. pololetí školního roku 2019/20 nabízíme intenzivní kurz v tomto termínu:

  • Intenzivní kurz A: sobota 7. 12. a neděle 8. 12. 2019.

Ve 2.  pololetí školního roku 2019/20  nabízíme intenzivní kurzy v těchto termínech:

  • Intenzivní kurz B: sobota 7. 3. a neděle 8. 3. 2020.
  • Intenzivní kurz C: sobota 28. 3. a neděle 29. 3. 2020.

V každém cyklu se probírají jiná témata a jiné úkoly, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

V průběhu intenzivního víkendového přípravného kurzu k přijímacím zkouškám proběhne pod vedením zkušených lektorů řízené řešení testů z českého jazyka a matematiky pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky. Testy jsou připraveny speciálně k tomuto účelu a svojí strukturou, typem otázek i způsobem zápisu výsledků odpovídají testům na jednotných přijímacích zkouškách (typ Cermat). 

Lektoři se studenty procvičí typické úlohy pro tento typ testu, způsob vyplňování záznamových archů, upozorní na časté chyby, vysvětlí, jak si poradit s odpověďmi na uzavřené, otevřené a široce otevřené otázky.

Intenzivní víkendový přípravný kurz k přijímacím zkouškám je vhodný jak pro stávající studenty ateliéru Amos, tak pro nové studenty, kteří se našich přípravných kurzů neúčastní.

Hodinová dotace kurzu: Celkem 8 vyučovacích hodin (sobota 4 vyučovací hodiny – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika; neděle 4 vyučovací hodiny – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika).

Rozvrh termínů a přihláška do intenzivního víkendového přípravného kurzu

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia (5. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz A (sobota 7. 12. a neděle 8. 12. 2019)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIA51 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus A 5. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 12., ne. 8. 12. 2019: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit
PIA52 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus A 5. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 12., ne. 8. 12. 2019: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz B (sobota 7. 3. a neděle 8. 3. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIB51 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus B 5. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 3., ne. 8. 3. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit
PIB52 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus B 5. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 3., ne. 8. 3. 2020: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz C (sobota 28. 3. a neděle 29. 3. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC51 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída Palackého tř. 120, Brno so. 28. 3., ne. 29. 3. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit
PIC52 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída Palackého tř. 120, Brno so. 28. 3., ne. 29. 3. 2020: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia (7. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz A (sobota 7. 12. a neděle 8. 12. 2019)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIA71 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus A 7. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 12., ne. 8. 12. 2019: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz B (sobota 7. 3. a neděle 8. 3. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIB71 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus B 7. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 3., ne. 8. 3. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit
PIB72 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus B 7. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 3., ne. 8. 3. 2020: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz C (sobota 28. 3. a neděle 29. 3. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC71 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus C 7. třída Palackého tř. 120, Brno so. 28. 3., ne. 29. 3. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit
PIC72 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus C 7. třída Palackého tř. 120, Brno so. 28. 3., ne. 29. 3. 2020: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz A (sobota 7. 12. a neděle 8. 12. 2019)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIA91 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus A 9. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 12., ne. 8. 12. 2019: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit
PIA92 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus A 9. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 12., ne. 8. 12. 2019: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz B (sobota 7. 3. a neděle 8. 3. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIB91 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus B 9. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 3., ne. 8. 3. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit
PIB92 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus B 9. třída Palackého tř. 120, Brno so. 7. 3., ne. 8. 3. 2020: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz C (sobota 28. 3. a neděle 29. 3. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC91 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída Palackého tř. 120, Brno so. 28. 3., ne. 29. 3. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit
PIC92 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída Palackého tř. 120, Brno so. 28. 3., ne. 29. 3. 2020: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 200 Kč Přihlásit