Trénování s Amosem - příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

16. 3. 2020
Kurzy Trénování s Amosem jsou zrušeny, současná situace nám nedovoluje v této kontaktní výuce pokračovat. 
Již zaplacené kurzovné za zrušené lekce Vám vrátíme zpět na účet.
Pokud nám situace dovolí později pokračovat, bude stávajícím účastníkům přednostně nabídnuta možnost zápisu.
Buďte zdraví!

Máte obavy, že Vám u jednotných přijímacích zkoušek nebude stačit čas nebo že se dopustíte zbytečných chyb? Chcete získat jistotu a rychlost při řešení úloh?

Pak je tu pro Vás Trénování s Amosem. Jedná se o samostatný produkt, který je vhodným doplňkem přípravy k přijímacím zkouškám jak pro účastníky našich přípravných kurzů, tak i pro ostatní zájemce. Je užitečný pro ty z Vás, kteří v zásadě danou látku ovládají, potřebují ale získat jistotu a rychlost při řešení úloh. Nyní máte možnost trénovat pomocí speciálně připravených testů, jejichž jednotlivé úlohy odpovídají obsahem i formou úlohám zadávaným při jednotných přijímacích zkouškách. Součástí tréninků je kromě řešení testu i jeho vyhodnocení, ukázka správného postupu a vysvětlení všech nejasností.

Ve 2. pololetí školního roku 2019/20 jsme pro Vás připravili 5 cyklů tréninků z českého jazyka a 5 cyklů tréninků z matematiky, jednotlivé cykly jsou označeny T6 až T10, konkrétní termíny jsou uvedeny v přihlášce. Každý si může objednat tolik cyklů, o kolik má zájem. V každém cyklu se věnujeme jiné skupině klíčových témat potřebných k úspěšnému zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek. Pro účastníky našich přípravných kurzů (docházkových, víkendových, ePřípravky) je výhodou skutečnost, že tato témata vycházejí z témat předem probraných v přípravných kurzech. Tréninky v obou pololetích dohromady tematicky pokrývají všechna klíčová témata potřebná k jednotným přijímacím zkouškám. Pokud tedy chcete intenzivně trénovat, má smysl absolvovat všechny cykly (tj. v každém předmětu absolvovat v každém cyklu jeden trénink).

Průběh Trénování s Amosem

Každý trénink je tvořen blokem o délce 2 vyučovacích hodin, mezi těmito hodinami je přestávka.

  • V první části bloku každý účastník samostatně řeší k tomuto účelu speciálně připravený test. Jednotlivé úlohy testu odpovídají obsahem i formou úlohám zadávaným při jednotných přijímacích zkouškách. Test pokrývá vybraná klíčová témata, v každém cyklu (T1 až T5) jiná.
  • Po přestávce následuje společné vyhodnocení testu, ukázka správného postupu, vysvětlení všech nejasností a upozornění na chytáky a časté chyby.

Další doplňkové produkty pro přípravu k jednotným přijímacím zkouškám

Kromě Trénování s Amosem nabízíme jako doplnky přípravy k přijímacím zkouškám také Přijímací zkoušky nanečisto a Intenzivní víkendové kurzy Každý z těchto uvedených tří samostatných produktů sleduje v rámci přípravy na přijímací zkoušky jiný účel a nelze je jednoduše zaměnit. Nabídkou Trénování s Amosem vycházíme vstříc mnoha rodičům, kterým podobný doplněk přípravy v naší nabídce v minulosti chyběl.

Rozvrh termínů a přihláška k Trénování s Amosem

Druhé pololetí 2019/20 (13. leden – 5. duben 2020)

Trénování s Amosem pro přípravu na osmiletá gymnázia (5. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAL5 Trénování s Amosem pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno podle rozpisu v přihlášce 300 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Přihláška

Trénování s Amosem pro přípravu na šestiletá gymnázia (7. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAL7 Trénování s Amosem pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno podle rozpisu v přihlášce 300 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Přihláška

Trénování s Amosem pro přípravu na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAL9 Trénování s Amosem pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno podle rozpisu v přihlášce 300 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Přihláška

První pololetí 2019/20 (30. září – 22. prosinec 2019)

Trénování s Amosem pro přípravu na osmiletá gymnázia (5. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAZ5 Trénování s Amosem pro 5. třídy, 1. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno podle rozpisu v přihlášce 300 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Naplněn

Trénování s Amosem pro přípravu na šestiletá gymnázia (7. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAZ7 Trénování s Amosem pro 7. třídy, 1. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno podle rozpisu v přihlášce 300 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Naplněn

Trénování s Amosem pro přípravu na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAZ9 Trénování s Amosem pro 9. třídy, 1. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno podle rozpisu v přihlášce 300 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Naplněn