Jazykové korektury

Jazyková korektura je základním předpokladem úspěchu všech typů psaných dokumentů.

Jazyková korektura je důležitá pro každé písemné sdělení. Text je po jazykové korektuře gramaticky, stylisticky a typograficky bezchybný, je čtivý a přesvědčivý. Působí přirozeně a profesionálně.

Opravíme Vám texty v tištěné i elektronické podobě. Svěřte nám své texty na weby, informační a propagační materiály, letáky, katalogy, články, časopisy, knihy, firemní dokumenty, seminární, bakalářské nebo diplomové práce, odborné texty atd.

Každý text si zaslouží korekturu.

 

Ceník jazykových korektur

Uvedené ceny jsou základní. Konkrétní kalkulace Vaší zakázky závisí na vašich požadavcích a dohodě o vzájemné spolupráci. Ceny jsou za jednu normostranu (NS) – 1800 úhozů.

Pravopisné a gramatické korektury


11–20 NS        65 Kč/1 NS
1–10 NS          70 Kč/1 NS
21 a víc           60 Kč /1 NS

Stylistické korektury

100 Kč/1 NS

 

 

Ceny platí pro zakázky vyhotovené dle dohodnutého termínu odevzdání, resp. zaslání opravené zakázky.
Při dodání do 24 hodin od zadání platí základní cena + 50 %.