Ateliér AMOS Brno nabízí

Aktuality

Byla spuštěna registrace do 2. pololetí on-line přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy pro školní rok 2020/21. Další informace najdete na stránce On-line přípravky.

Ode dne 9. října 00:00 hod. se zakazuje vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování. Z tohoto důvodu jsme bohužel nuceni prezenční výuku v přípravných kurzech na přijímací zkoušky (kurzy v pracovní dny i kurzy víkendové - český jazyk a matematika) od pátku 9. 10. do neděle 25. 10. nahradit distanční formou. Naše distanční výuka je založena na námi natočených výukových videích a dalších připravených materiálech, NEJEDNÁ se o online výuku).

Podrobnější informace, jak distanční výuka bude probíhat, zašleme během víkendu. Následně Vám bude zpřístupněna oblast distanční výuky na našem webu.

Tato informace se netýká kurzů přípravy k maturitě, ty budou dále probíhat prezenční formou.

Vážení přátelé Atelieru AMOS,

jsme nuceni reagovat na rozhodnutí vlády, která od pondělí 5. 10. 2020 zavádí nouzový stav a mimo jiné omezuje počet osob, které se mohou setkávat ve vnitřních prostorech, na 10.

Naše kurzy jsou nastaveny na 12 účastníků, do povoleného limitu 10 se tudíž u většiny kurzů nevejdeme. Toto omezení respektujeme, zároveň se ale snažíme vyhnout plošnému převedení našich kurzů na distanční formu.

Na dobu nouzového stavu, tj. na jeden měsíc, snižujeme počet účastníků v každém kurzu na 10. Abychom toho dosáhli, poprosíme Vás o spolupráci. Na následující čtyři týdny (lekce 3 až 6) si vyberete tři týdny, kdy se výuky zúčastníte prezenčně, zbylou jednu lekci absolvujete distančně

Byla spuštěna registrace do přípravných kurzů na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy pro školní rok 2020/21 (přípravné kurzy v týdnu, víkendové přípravné kurzy, ePřípravka - dálkové přípravné kurzy), dále pak k přijímacím zkouškám nanečisto a do intenzivních kurzů.

16. 3. 2020

Vážení přátelé Atelieru AMOS,

v České republice byl vyhlášen zákaz volného pohybu osob, a to s platností od 0.00 hodin dne 16. 3. 2020. Je tedy i naším úkolem nařízení vlády splnit a vyvarovat se osobního kontaktu.

Veškeré docházkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám převádíme tedy od 16. 3. na distanční formu. Podrobnosti naleznete po přihlášení do neveřejné oblasti webu (http://www.amosbrno.cz/login, přístupové údaje mají děti nalepené v učebnici, můžete si je také nechat zaslat přes odkaz Zapomenuté přihlašovací údaje na přihlašovací stránce).

V přípravných kurzech z českého jazyka a matematiky se v docházkových kurzech jedná o poslední tři lekce, 9. lekce je výuková, náplní 10. lekce je závěrečný test a poslední lekce je vyhrazena opravě testu a kontrole domácích úkolů, u víkendových kurzů to jsou čtyři lekce. U přípravných kurzů angličtiny zbývají tři lekce, u základů křesťanské nauky pak pouze poslední lekce. V Věřím, že to zvládneme i na dálku. Se svými lektory budete nadále v kontaktu.

Je nám samozřejmě líto, že se s našimi milými a šikovnými studenty nepotkáme osobně, zahájili jsme ale pro přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky okamžitě přípravu výukových videí ke každé zbývající lekci. Jakmile budeme hotovi, informujeme Vás a videa Vám zveřejníme.

A nenecháme Vás na holičkách ani v případě, že se termíny přijímacích zkoušek posunou. V českém jazyce a matematice Vám připravíme Vám trénovací lekce a intenzivní kurzy.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví a dobrou mysl.

 

Přihlaste se včas do kurzů přípravy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy, intenzivních přípravných kurzů nebo k přijímacím zkouškám nanečisto na školní rok 2019/2020. 

Využijte možnost připravit se k přijímacím zkouškám ze všech oborů a přihlaste se do přípravných kurzů křesťanské nauky nebo anglického jazyka k přijímacím zkouškám. 

 

Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Ateliér Amos nabízí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy. Kurzy jsou určené pro žáky 5., 7., a 9. tříd základních škol.

Chci vědět více.

Víkendová příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Pro zaneprázdněné studenty a pro studenty, kteří nejsou z Brna, jsme otevřeli sobotní víkendovou přípravku k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy. Příprava k přijímacím zkouškám probíhá jednou za dva týdny s dvojnásobnou dotací hodin. 

Chci vědět více.

Intenzivní přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Intenzivní víkendový přípravný kurz zlepší Vaše šance na přijetí na vybrané gymnázium nabo střední školu. Tento kurz nenahrazuje systematickou přípravu na přijímací zkoušky, ať už ji provádíte v našich přípravných kurzech, nebo jiným způsobem, ale je jejím vhodným doplňkem nebo završením.
Celková dotace činí 8 vyučovacích hodin.

Chci vědět více.

Základy křesťanské nauky

Přípravný kurz Základy křesťanské nauky je určen pro ty studenty 5. tříd, kteří se budou hlásit na církevní gymnázia, kde je součástí přijímacího řízení zkouška z křesťanské nauky. Seminář vede zkušená katechetka. V Brně mívají zkoušky z křesťanské nauky Biskupské gymnázium a Cyrilometodějské gymnázum.
Celková dotace činí 10 vyučovacích hodin.

Chci vědět více.

Přijímací zkoušky nanečisto na gymnázia a střední školy

Nabízíme přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které jsou skvělou přípravou na jednotné přijímací zkoušky 2019 (typ Cermat). Jednotné přijímací zkoušky se týkají studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou.

Chci vědět více

Jazykové kurzy

Nabízíme kurzy němčiny, angličtiny, francouzštiny a ruštiny všech pokročilostí pro děti i dospělé.

Chci vědět více.

Doučování

V Ateliéru Amos Vám zajistíme doučování a přípravu ke zkouškám ze všech předmětů základních a středních škol.

Chci vědět více.

Výtvarné a tvořivé kurzy

Nenechte si ujít pravidelné i tématické výtvarné a tvořivé kurzy.

Chci vědět více.

Příměstské tábory

Ateliér Amos Brno vychází vstříc rodičům i o prázdninách. Pokud chcete zajistit svým dětem smysluplný program na prázdninové dny v době, kdy sami nemáte možnost s dětmi být, využijte naši nabídku příměstských táborů. 

Chci vědět více.