Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Seriál v Mladé frontě DNES

Na jaře 2018 jsme připravovali v Mladé frontě DNES 22dílný seriál pro přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy.


Mgr. Petra Koktavá v pořadu Sama doma v České televizi

Mgr. Petra Koktavá vystoupila v České televizi v pořadu Sama doma

Mgr. Petra Koktavá vystoupila v České televizi v pořadu Sama doma jako odborník na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy.

Více

Aktuální informace: Nově jsme z důvodu posunutí přijímacích zkoušek otevřeli Dubnové on-line trénování s Amosem – on-line přípravné kurzy pro přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy. Díky těmto kurzům doladíte přípravu na jednotné přijímací zkoušky.

Přípravné kurzy na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy

Milí studenti a vážení rodiče,

v souladu s nejnovějším opatřením vlády probíhá výuka v přípravných kurzech distanční formou

Podrobnější informace k distanční výuce, která probíhá  od 4. 1. 2021, naleznete po přihlášení údaji studenta v části věnované distanční výuce.

 • Přípravné kurzy k přijímacím pro žáky 5., 7. a 9. tříd základních škol. 
 • Jednou týdně dvouhodinový blok jedné vyučovací hodiny matematiky a jedné vyučovací hodiny českého jazyka.
 • Vlastní studijní materiály.
 • Pravidelné on-line testy.
 • Každé pololetí 11 týdnů, pololetí na sebe navazují. 
 • Kurz zakončen písemnými testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám (typ Cermat).

Podrobnější informace o termínech najdete v rozvrhu a přihlášce.

Víkendová příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

 • Přípravné kurzy k přijímacím pro žáky 5., 7. a 9. tříd základních škol. 
 • V každém pololetí pět čtyřhodinových bloků dvou vyučovacích hodin matematiky a dvou vyučovacích hodin českého jazyka. Kurzy v jednotlivých pololetích na sebe navazují.
 • Vlastní studijní materiály.
 • Pravidelné on-line testy.
 • Kurz zakončen písemnými testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám (typ Cermat).

Podrobnější informace o termínech najdete v rozvrhu a přihlášce.

Je pro Vás dojíždění do Brna problematické nebo jste příliš zaneprázdněni?

ePřípravka – dálkový přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

 • Plnohodnotná varianta přípravného kurzu.
 • Výuková videa.
 • Pracovní listy, které kontroluje a opravuje Váš lektor.
 • Kurz zakončen písemnými testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám (typ Cermat).

Podívejte se na další informace o ePřípravce.

On-line přípravka – on-line přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

 • Plnohodnotná varianta přípravného kurzu.
 • On-line spojení s lektorem, je možné s ním přímo komunikovat a pokládat dotazy.
 • Práce s autorskou učebnicí, domácí úkoly.
 • Kurz zakončen písemnými testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám (typ Cermat).

Podívejte se na další informace o On-line přípravce.

Zkoušky nanečisto v rámci přípravného kurzu

Přípravný kurz (základní, víkendový i ePřípravka) je v každém pololetí zakončen písemnými testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám (typ Cermat). Zde si účastníci kurzů vyzkoušejí, co je čeká u přijímacích zkoušek, a to včetně vyplnění zápisových archů. Obsahově testy vycházejí z rozsahu látky, která byla procvičena během kurzu. Jedná se o zkrácenou variantu testů, test z každého předmětu je sestaven pro časový limit jedné vyučovací hodiny.

Doporučujeme jako doplněk přípravy na přijímací zkoušky využít také samostatné Přijímací zkoušky nanečisto, které nabízíme ve třech cyklech jako samostatný produkt nad rámec přípravných kurzů.

Základy křesťanské nauky

 • Pro studenty 5. a 9. tříd, kteří se budou hlásit na církevní gymnázia.
 • Seminář vede zkušená katechetka, k výuce používá autorské výukové materiály.
 • Učebnice a přístup k on-line testům.

Přihlaste se v rozvrhu a přihlášce.

Příprava k přijímacím zkouškám z anglického jazyka

 • Pro žáky 7. a 9. tříd.
 • Jedna vyučovací hodina každý týden.
 • Vlastní studijní materiály.

Přihlaste se v rozvrhu a přihlášce.

Doplňkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Trénování s Amosem

 • Doplněk přípravy k přijímacím zkouškám jak pro účastníky našich přípravných kurzů, tak i pro ostatní zájemce.
 • Dodá jistotu a rychlost při řešení úloh.
 • Speciálně připravené testy odpovídající obsahem i formou úlohám při jednotných přijímacích zkouškách.
 • Samostatná práce, vyhodnocení, ukázka správného postupu a vysvětlení všech nejasností.

Podívejte se na další informace k Trénování s Amosem.

Intenzivní víkendové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

 • Sobota a neděle po kterých se přestanete obávat přijímacích zkoušek.
 • 8 vyučovacích hodin přípravy ve dvou dnech.
 • 3 cykly intenzivních kurzů.

Podívejte se na další informace k intenzivním přípravným kurzům.

Přijímací zkoušky nanečisto

 • Reálná simulace přijímacích zkoušek.
 • Ověření znalostí, vyhodnocení, komentované klíče.
 • Srovnání s ostatními účastníky, vyhodnocení pomocí percentilu.
 • Podívejte se na další informace k přijímacím zkouškám nanečisto.

Co Vám jinde nenabídnou

 • Vlastní výukové materiály.
 • Zkušení pedagogové.
 • Komplexní příprava.
 • Malé skupiny, individuální přístup.
 • Výborné reference na naše kurzy.

Termíny přípravných kurzů

První pololetí: 21. září 2020 – 13. prosince 2020
Druhé pololetí: 4. ledna 2021 – 28. března 2021

Výuka neprobíhá v týdnu od 26. 10. do 1. 11. 2020 (podzimní prázdniny) a v týdnu od 22. 2. do 28. 2. 2021 (jarní prázdniny v Brně). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Výuka probíhá ve dnech státních svátků 28. 9.17. 11. 2020 a v době pololetních prázdnin 29. 1. 2021, lze si ji však po domluvě nahradit jiný den v adekvátním kurzu.

Rozvrh a přihlášky pro přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Rozvrh respektuje aktuální stav obsazenosti jednotlivých kurzů. Pokud je tedy u zvoleného kurzu v posledním soupci tabulky odkaz "Přihlásit", znamená to, že v okamžiku načtení stránky je v kurzu nejméně jedno volné místo a můžete odeslat přihlášku. V případě naplněného kurzu je v posledním sloupci uvedeno "Naplněn" a přihlášku není možné odeslat.

Druhé pololetí 2019/20 (4. ledna – 28. března 2021)

Níže uvedená registrace do 2. pololetí je určena pouze pro nové studenty, kteří daný typ přípravného kurzu v 1. pololetí nenavštěvovali.

Stávající studenti 1. pololetí byli osloveni e-mailem a měli možnost přednostní registrace do pokračujících kurzů ve 2. pololetí. Pokud jste nevyužili přednostní registrace a chcete se přihlásit, odešlete novou přihlášku běžným způsobem a do poznámky napište, že jste účastníky kurzu v 1. pololetí a uveďte označení (kód) kurzu.

Stávající studenti 1. pololetí, kteří si současně objednali obě pololetí, se do 2. pololetí neregistrují a pokračují automaticky v navazujícím kurzu ve 2. pololetí ve stejném čase a na stejném místě.

Přípravné kurzy se ve 2. pololetí 2020/21 konají na dvou místech v Brně, místo konání je v rozvrhu specifikováno u každého kurzu:

 • třída Kapitána Jaroše 8, 602 00 Brno (blízko centra - Pozor, nejedná se o budovu gymnázia!),
 • Palackého tř. 120, 612 00 Brno.

Absolvování kurzu v 1. pololetí není podmínkou pro účast ve 2. pololetí, jedná se o dva samostatné kurzy.

Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia (5. třída) – 2. pololetí (4. ledna – 28. března 2021)

Místo: tř. Kpt. Jaroše 8, Brno

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PLP52 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno pondělí 14:30-16:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLU52 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno úterý 14:30-16:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS52 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno středa 14:00-15:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS54 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno středa 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLC52 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno čtvrtek 14:00-15:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLK52 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno pátek 14:00-15:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLS52 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno sobota 9:00-12:20: 9. 1., 23. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLN52 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno neděle 9:00-12:20: 10. 1., 24. 1., 14. 2., 7. 3., 21. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLN54 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno neděle 13:00-16:20: 10. 1., 24. 1., 14. 2., 7. 3., 21. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn

Místo: Palackého tř. 120, Brno

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PLP51 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno pondělí 14:30-16:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLU51 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno úterý 14:30-16:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
KLU51 Základy křesťanské nauky 2 (látka 2. pololetí) pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno úterý 16:15-17:50: 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 9. 3. 1 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS51 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno středa 14:00-15:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
KLS51 Základy křesťanské nauky 2 (látka 2. pololetí) pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno středa 15:45-17:20: 13. 1., 27. 1., 10. 2., 3. 3., 17. 3. 1 900 Kč na pololetí Naplněn
KLS53 Základy křesťanské nauky 1 (látka 1. pololetí) pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno středa 15:45-17:20: 6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 10. 3. 1 900 Kč na pololetí Naplněn
PLC51 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno čtvrtek 14:00-15:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLC53 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno čtvrtek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLK51 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno pátek 14:00-15:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLS51 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno sobota 9:00-12:20: 9. 1., 23. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLS53 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno sobota 13:00-16:20: 9. 1., 23. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLN51 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída Palackého tř. 120, Brno neděle 9:00-12:20: 10. 1., 24. 1., 14. 2., 7. 3., 21. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn

Přípravné kurzy na šestiletá gymnázia (7. třída) – 2. pololetí (4. ledna – 28. března 2021)

Místo: tř. Kpt. Jaroše 8, Brno

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PLP72 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno pondělí 16:15-17:50 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLU72 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno úterý 16:15-17:50 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS72 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno středa 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
ALS72 Angličtina pro 7. třídy - příprava k přijímacím zkouškám, 2. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno středa 17:30-18:15 1 900 Kč na pololetí Naplněn
PLC72 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno čtvrtek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLK72 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno pátek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLS72 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno sobota 13:00-16:20: 9. 1., 23. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLN72 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno neděle 9:00-12:20: 10. 1., 24. 1., 14. 2., 7. 3., 21. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn

Místo: Palackého tř. 120, Brno

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PLP71 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno pondělí 16:15-17:50 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLU71 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno úterý 16:15-17:50 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS71 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno středa 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
ALC71 Angličtina pro 7. třídy - příprava k přijímacím zkouškám, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno čtvrtek 15:45-16:30 1 900 Kč na pololetí Naplněn
PLC71 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno čtvrtek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
ALC73 Angličtina pro 7. třídy - příprava k přijímacím zkouškám, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno čtvrtek 17:30-18:15 1 900 Kč na pololetí Naplněn
PLK71 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno pátek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLS71 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída Palackého tř. 120, Brno sobota 9:00-12:20: 9. 1., 23. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn

Přípravné kurzy na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída) – 2. pololetí (4. ledna – 28. března 2021)

Místo: tř. Kpt. Jaroše 8, Brno

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PLP94 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno pondělí 16:15-17:50 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLP92 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno pondělí 18:00-19:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLU94 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno úterý 16:15-17:50 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLU92 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno úterý 18:00-19:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS94 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno středa 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS92 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno středa 17:30-19:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLC94 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno čtvrtek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLC92 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno čtvrtek 17:30-19:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLK94 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno pátek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLK92 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno pátek 17:30-19:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLS92 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno sobota 9:00-12:20: 9. 1., 23. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLS94 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno sobota 13:00-16:20: 9. 1., 23. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLN92 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno neděle 13:00-16:20: 10. 1., 24. 1., 14. 2., 7. 3., 21. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn

Místo: Palackého tř. 120, Brno

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PLP93 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno pondělí 16:15-17:50 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLP91 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno pondělí 18:00-19:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLU93 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno úterý 16:15-17:50 3 900 Kč na pololetí Naplněn
KLU91 Základy křesťanské nauky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno úterý 16:15-17:50: 12. 1., 26. 1., 9. 2., 2. 3., 16. 3. 1 900 Kč na pololetí Naplněn
PLU91 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno úterý 18:00-19:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS93 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno středa 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLS91 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno středa 17:30-19:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
ALC91 Angličtina pro 9. třídy - příprava k přijímacím zkouškám, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno čtvrtek 16:35-17:20 1 900 Kč na pololetí Naplněn
PLC91 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno čtvrtek 17:30-19:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLK93 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno pátek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
PLK91 Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno pátek 17:30-19:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLS91 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno sobota 13:00-16:20: 9. 1., 23. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLN91 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno neděle 9:00-12:20: 10. 1., 24. 1., 14. 2., 7. 3., 21. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn
VLN93 Víkendový přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída Palackého tř. 120, Brno neděle 13:00-16:20: 10. 1., 24. 1., 14. 2., 7. 3., 21. 3. 3 900 Kč na pololetí Naplněn