Přijímací zkoušky nanečisto na gymnázia a střední školy

Cyklus C přijímacích zkoušek nanečisto v sobotu 13. a 14. března 2021 proběhne online formou.

Zkoušky je možné absolvovat kdykoli od soboty 13. 3. 2021 od 8:00 do neděle 14. 3. 2021 do 20:00, typická celková délka trvání je 3 hodiny.

Veškerá aktivita se bude odehrávat na Vašem počítači, nic netisknete, neskenujete.

Jako volitelnou součást lze za příplatek objednat videořešení obsahující formou videa kompletní řešení obou testů, kde Vám naši lektoři vše vysvětlí krok za krokem.

Co potřebujete k absolvování zkoušky

 • počítač s internetovým připojením a některým z běžných webových prohlížečů (nedoporučujeme použít tablet, resp. mobilní telefon), není potřeba podpora žádných speciálních technologií,
 • psací a rýsovací potřeby (propisku, tužku, gumu, pravítko a kružítko, úhloměr pro 7. a 9. třídu),
 • čisté papíry na pomocné poznámky a výpočty a na rýsování (v matematice vypracujete rys a na základě něj odpovíte na položené otázky, samotný rys ale nikam neodesíláte),
 • případně láhev s pitím či malou svačinku na přestávku.

Vyhodnocení přijímacích zkoušek nanečisto bude účastníkům zpřístupněno od středy 17. 3. 2021 na webu na stejném místě, kde probíhala zkouška (použijete stejné přihlašovací údaje).

Vyhodnocení zahrnuje

 • přiřazení bodového zisku,
 • označení správných odpovědí a přiřazení dílčích bodů (účastník si testy může projít a podívat se na hodnocení jednotlivých úloh),
 • komentovaný klíč, kde jsou kromě správných výsledků uvedeny i komentáře k postupu,
 • vyhodnocení percentilu,
 • vyhodnocení pořadí v rámci účastníků stejného testu,
 • celkový počet účastníků stejného testu.

Poznámka: Dle rozhodnutí ministra školství bude letos u přijímacích zkoušek čas na vypracování testů prodlouženčeský jazyk na 70 min, matematika na 85 min. Toto prodloužení času budeme respektovat i těchto u našich přijímacích zkoušek nanečisto.

Stávající registrovaní účastníci byli obesláni e-mailem.

Atelier Amos Vám nabízí přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které jsou skvělým doplňkem přípravy na jednotné přijímací zkoušky 2021 (typ Cermat). Jednotné přijímací zkoušky se týkají všech studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou. Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce.

Upozornění pro studenty přípravných kurzů: Nejedná se o zkoušky nanečisto, které mají studenti přípravných kurzů ve zkrácené variantě v ceně a které absolvují v rámci svého přípravného cyklu. Jde o možnost dalšího procvičování různých zadání testů a možnost srovnat své znalosti i s dětmi, které naše kurzy nenavštěvují.

Co studenti účastí v přijímacích zkouškách nanečisto získají

 • Vyzkoušejí si přijímací zkoušky tak, jak budou probíhat (platí pro prezenční formu zkoušky).
 • Otázky v testech tematicky i strukturou simulují reálné přijímací zkoušky.
 • Zvyknou si i na typy otázek, se kterými se ve škole nepotkají.
 • Zjistí, jak jsou připraveni, případně v čem dělají chyby.
 • Srovnají své znalosti s ostatními, kteří budou také dělat přijímací zkoušky.
 • Naučí se zvládnout stres a rozvrhnout si čas.
 • Součástí vyhodnocení je i rozšířený komentovaný klíč, kde jsou kromě výsledků uvedeny i komentáře k postupu řešení. Komentovaný klíč je pak výborným studijním materiálem, díky kterému si student rozšíří a upevní své znalosti.

Nabízíme přijímací zkoušky nanečisto ve třech cyklech. V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto vícekrát. Opakovanou účast doporučujeme.

Termíny konání ve školním roce 2020/21

 • Cyklus A přijímacích zkoušek nanečisto (5., 7., 9. třída): sobota 21. listopadu nebo neděle 22. listopadu 2020, v důsledku aktuální epidemiologické situace proběhne tento termín on-line formou. Zkoušku lze vykonat kdykoli během uvedeného víkendu. K této zkoušce si lze volitelně objednat i videořešení, kde naši lektoři krok za krokem provedou formou videa kompletní řešení všech úkolů.
 • Cyklus B přijímacích zkoušek nanečisto (5., 7., 9. třída): sobota 16. ledna nebo neděle 17. ledna 2021, v důsledku aktuální epidemiologické situace proběhne tento termín on-line formou. Zkoušku lze vykonat kdykoli během uvedeného víkendu.
 • Cyklus C přijímacích zkoušek nanečisto (5., 7., 9. třída): sobota 13. března nebo neděle 14. března 2021, v důsledku aktuální epidemiologické situace proběhne tento termín on-line formou. Zkoušku lze vykonat kdykoli během uvedeného víkendu.

Rozvrh termínů a přihláška k přijímacím zkouškám nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto na osmiletá gymnázia (5. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto opakovaně v různých cyklech.

Cyklus A (listopad 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNA5 Přijímací zkoušky nanečisto pro 5. třídy, cyklus A 5. třída On-line forma sobota 21. listopadu 2020 nebo neděle 22. listopadu 2020 550 Kč Naplněn

Cyklus B (leden 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNB5 Přijímací zkoušky nanečisto pro 5. třídy, cyklus B 5. třída On-line forma sobota 16. ledna nebo neděle 17. ledna 2021 550 Kč Naplněn

Cyklus C (březen 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNC5 Přijímací zkoušky nanečisto pro 5. třídy, cyklus C 5. třída On-line forma sobota 13. března nebo neděle 14. března 2021 550 Kč Naplněn

Přijímací zkoušky nanečisto na šestiletá gymnázia (7. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto opakovaně v různých cyklech.

Cyklus A (listopad 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNA7 Přijímací zkoušky nanečisto pro 7. třídy, cyklus A 7. třída On-line forma sobota 21. listopadu 2020 nebo neděle 22. listopadu 2020 550 Kč Naplněn

Cyklus B (leden 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNB7 Přijímací zkoušky nanečisto pro 7. třídy, cyklus B 7. třída On-line forma sobota 16. ledna nebo neděle 17. ledna 2021 550 Kč Naplněn

Cyklus C (březen 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNC7 Přijímací zkoušky nanečisto pro 7. třídy, cyklus C 7. třída On-line forma sobota 13. března nebo neděle 14. března 2021 550 Kč Naplněn

Přijímací zkoušky nanečisto na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto opakovaně v různých cyklech.

Cyklus A (listopad 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNA9 Přijímací zkoušky nanečisto pro 9. třídy, cyklus A 9. třída On-line forma sobota 21. listopadu 2020 nebo neděle 22. listopadu 2020 550 Kč Naplněn

Cyklus B (leden 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNB9 Přijímací zkoušky nanečisto pro 9. třídy, cyklus B 9. třída On-line forma sobota 16. ledna nebo neděle 17. ledna 2021 550 Kč Naplněn

Cyklus C (březen 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PNC9 Přijímací zkoušky nanečisto pro 9. třídy, cyklus C 9. třída On-line forma sobota 13. března nebo neděle 14. března 2021 550 Kč Naplněn