Intenzivní víkendové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Intenzivní kurz PIC – víkend 27. a 28. března a nově přidaný termín 20. a 21. března 2021

Intenzivní kurz cyklu C (v sobotu a v neděli 20. a 21. března a v sobotu a v neděli 27. a 28. března  2021) proběhne on-line formou.

Co budete potřebovat pro on-line formu kurzu:

  • počítač s internetovým připojením, kamerou, mikrofonem, reproduktory nebo sluchátky a některým z běžných webových prohlížečů (doporučujeme Google Chrome, případně MS Edge, online výuka proběhne přes MS Teams, odkaz Vám bude zaslán spolu materiály a podrobnějšími pokyny nejpozději v pátek před termínem kurzu ráno, instalace aplikace MS Teams z Vaší strany není potřeba, je však doporučená),
  • tiskárnu na vytisknutí studijních materiálů (budou zaslány nejpozději v pátek před termínem kurzu ráno),
  • psací a rýsovací potřeby (propisku, tužku, gumu, pravítko a kružítko, úhloměr pro 7. a 9. třídu),
  • případně láhev s pitím či malou svačinku na přestávku.

Stávající účastníci intenzivního kurzu PIC byli osloveni e-mailem.

Původně plánované termíny kurzu byly na základě vyššího zájmu rozšířeny o nové termíny o víkendu 20. a 21. března 2021. Oba víkendy probíhá stejný kurz se stejným obsahem, zájemci si tedy volí pouze jeden z termínů (víkendů).

Upozornění pro studenty našich víkendových přípravných kurzů, kteří si zvolili on-line výuku: O víkendu 20. a 21. 3. probíhá víkendový přípravný kurz. Registrujte si tedy takový termín intenzivního kurzu, který nebude kolidovat s Vaší on-line výukou.

Sobota a neděle, po kterých se přestanete obávat přijímacích zkoušek na gymnázium nebo střední školu

Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce.

Tento kurz je vhodný i pro účastníky některého z předchozích intenzivních kurzů – v každém cyklu se probírají jiná témata.

V průběhu intenzivního víkendového přípravného kurzu k přijímacím zkouškám proběhne pod vedením zkušených lektorů řízené řešení testů z českého jazyka a matematiky pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky.

Testy jsou připraveny speciálně k tomuto účelu a svojí strukturou, typem otázek i způsobem zápisu výsledků odpovídají přesně testům na jednotných přijímacích zkouškách (typ Cermat). 

Lektoři se studenty procvičí typické úlohy pro tento typ testu, způsob vyplňování záznamových archů, upozorní na časté chyby, vysvětlí, jak si poradit s odpověďmi na uzavřené, otevřené a široce otevřené otázky.

Intenzivní víkendový přípravný kurz k přijímacím zkouškám je vhodný jak pro studenty přípravných kurzů ateliéru Amos, tak pro nové studenty, kteří se našich přípravných kurzů neúčastnili.

Hodinová dotace kurzu: Celkem 8 vyučovacích hodin (sobota 4 vyučovací hodiny – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika; neděle 4 vyučovací hodiny – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika).

Termíny konání ve školním roce 2020/21

  • Cyklus A: sobota a neděle 5. a 6. prosince 2020 - on-line forma.
  • Cyklus B: sobota a neděle 6. a 7. února 2021 - on-line forma.
  • Cyklus C: sobota a neděle 20. a 21. března nebo sobota a neděle 27. a 28. března 2021 - on-line forma.

 

Rozvrh termínů a přihláška do intenzivního víkendového přípravného kurzu

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia (5. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz C (sobota 20. 3. a neděle 21. 3. nebo sobota 27. 3. a neděle 28. 3. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC55 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída On-line forma so. 20. 3., ne. 21. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC56 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída On-line forma so. 20. 3., ne. 21. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC51 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC52 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC53 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC54 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia (7. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz C (sobota 20. 3. a neděle 21. 3. nebo sobota 27. 3. a neděle 28. 3. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC73 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus C 7. třída On-line forma so. 20. 3., ne. 21. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC71 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus C 7. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC72 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus C 7. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz C (sobota 20. 3. a neděle 21. 3. nebo sobota 27. 3. a neděle 28. 3. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC95 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída On-line forma so. 20. 3., ne. 21. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC96 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída On-line forma so. 20. 3., ne. 21. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC91 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC92 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC93 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIC94 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída On-line forma so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn