Intenzivní víkendové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Intenzivní kurz PIA – 5. a 6. prosince 2020

Intenzivní kurz cyklu A (v sobotu a v neděli 5. a 6. prosince 2020) tedy proběhne on-line formou.

Co budete potřebovat pro on-line formu kurzu:

  • počítač s internetovým připojením, kamerou, mikrofonem, reproduktory nebo sluchátky a některým z běžných webových prohlížečů (doporučujeme Google Chrome, případně MS Edge, online výuka proběhne přes MS Teams, odkaz Vám bude zaslán spolu materiály, instalace aplikace MS Teams z Vaší strany není potřeba, je však doporučená),
  • tiskárnu na vytisknutí studijních materiálů (budou zaslány nejpozději v pátek 4. prosince ráno),
  • psací a rýsovací potřeby (propisku, tužku, gumu, pravítko a kružítko, úhloměr pro 7. a 9. třídu),
  • případně láhev s pitím či malou svačinku na přestávku.

Sobota a neděle, po kterých se přestanete obávat přijímacích zkoušek na gymnázium nebo střední školu

Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce.

Tento kurz je vhodný i pro účastníky některého z předchozích intenzivních kurzů – v každém cyklu se probírají jiná témata.

V průběhu intenzivního víkendového přípravného kurzu k přijímacím zkouškám proběhne pod vedením zkušených lektorů řízené řešení testů z českého jazyka a matematiky pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky.

Testy jsou připraveny speciálně k tomuto účelu a svojí strukturou, typem otázek i způsobem zápisu výsledků odpovídají přesně testům na jednotných přijímacích zkouškách (typ Cermat). 

Lektoři se studenty procvičí typické úlohy pro tento typ testu, způsob vyplňování záznamových archů, upozorní na časté chyby, vysvětlí, jak si poradit s odpověďmi na uzavřené, otevřené a široce otevřené otázky.

Intenzivní víkendový přípravný kurz k přijímacím zkouškám je vhodný jak pro studenty přípravných kurzů ateliéru Amos, tak pro nové studenty, kteří se našich přípravných kurzů neúčastnili.

Hodinová dotace kurzu: Celkem 8 vyučovacích hodin (sobota 4 vyučovací hodiny – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika; neděle 4 vyučovací hodiny – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika).

Termíny konání ve školním roce 2020/21

  • Cyklus A: sobota a neděle 5. a 6. prosince 2020 - on-line forma.
  • Cyklus B: sobota a neděle 6. a 7. února 2021.
  • Cyklus C: sobota a neděle 27. a 28. března 2021.

Intenzivní kurzy cyklu B a C se v roce 2019/20 konají v našich dvou provozovnách v Brně, místo konání je v rozvrhu specifikováno u každého kurzu. Intenzivní kurz cyklu A (prosinec 2020) se v důsledku zákazu prezenční výuky koná on-line.

Rozvrh termínů a přihláška do intenzivního víkendového přípravného kurzu

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia (5. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz A (sobota 5. 12. a neděle 6. 12. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIA51 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus A 5. třída On-line forma so. 5. 12., ne. 6. 12. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIA52 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus A 5. třída On-line forma so. 5. 12., ne. 6. 12. 2020: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn

Intenzivní kurz B (sobota 6. 2. a neděle 7. 2. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIB51 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus B 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 6. 2., ne. 7. 2. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIB52 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus B 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 6. 2., ne. 7. 2. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIB53 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus B 5. třída Palackého tř. 120, Brno so. 6. 2., ne. 7. 2. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz C (sobota 27. 3. a neděle 28. 3. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC51 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIC52 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIC53 Intenzivní příp. kurz pro 5. třídy, cyklus C 5. třída Palackého tř. 120, Brno so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia (7. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz A (sobota 5. 12. a neděle 6. 12. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIA71 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus A 7. třída On-line forma so. 5. 12., ne. 6. 12. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn

Intenzivní kurz B (sobota 6. 2. a neděle 7. 2. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIB71 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus B 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 6. 2., ne. 7. 2. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIB72 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus B 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 6. 2., ne. 7. 2. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz C (sobota 27. 3. a neděle 28. 3. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC71 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus C 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIC72 Intenzivní příp. kurz pro 7. třídy, cyklus C 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit

Intenzivní víkendový kurz pro přípravu na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída)

V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit intenzivních kurzů opakovaně v různých cyklech.

Intenzivní kurz A (sobota 5. 12. a neděle 6. 12. 2020)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIA91 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus A 9. třída On-line forma so. 5. 12., ne. 6. 12. 2020: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIA92 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus A 9. třída On-line forma so. 5. 12., ne. 6. 12. 2020: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn

Intenzivní kurz B (sobota 6. 2. a neděle 7. 2. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIB91 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus B 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 6. 2., ne. 7. 2. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Naplněn
PIB92 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus B 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 6. 2., ne. 7. 2. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIB93 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus B 9. třída Palackého tř. 120, Brno so. 6. 2., ne. 7. 2. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit

Intenzivní kurz C (sobota 27. 3. a neděle 28. 3. 2021)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
PIC91 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIC92 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 13:00 - 16:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit
PIC93 Intenzivní příp. kurz pro 9. třídy, cyklus C 9. třída Palackého tř. 120, Brno so. 27. 3., ne. 28. 3. 2021: 9:00 - 12:20 (8 vyuč. hod.) 1 400 Kč Přihlásit