Přihláška do přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na gymnázia nebo střední školy

Níže uvedená registrace do 2. pololetí je určena pouze pro nové studenty, kteří daný typ přípravného kurzu v 1. pololetí nenavštěvovali.

Stávající studenti 1. pololetí byli osloveni e-mailem a měli možnost přednostní registrace do pokračujících kurzů ve 2. pololetí. Pokud jste nevyužili přednostní registrace, odešlete novou přihlášku běžným způsobem a do poznámky napište, že jste účastníky kurzu v 1. pololetí a uveďte označení (kód) kurzu.

Stávající studenti 1. pololetí, kteří si současně objednali obě pololetí, se do 2. pololetí neregistrují a pokračují automaticky v navazujícím kurzu ve 2. pololetí ve stejném čase a na stejném místě.

Absolvování kurzu v 1. pololetí není podmínkou pro účast ve 2. pololetí, jedná se o dva samostatné kurzy.

Student

Jméno:*

Příjmení:*

ZŠ nebo SŠ studenta a ročník v době konání kurzu:

Objednatel

Titul, jméno a příjmení:*

Adresa (ulice, číslo, město, PSČ)*

Telefon:*

E-mail:*

Kurz:

Kód kurzu:PLK94
Název:Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí
Místo:tř. Kpt. Jaroše 8, Brno
Termín:pátek 15:45-17:20
Školní rok:2020/2021
Cena s DPH:3 900 Kč na pololetí

Případná distanční výuka

V případě, že by došlo k zákazu nebo omezení prezenční výuky, tj. nemohli bychom v každé z našich tříd současně vyučovat nejméně 12 studentů (+ přítomný lektor), byli bychom nuceni přistoupit k distanční formě výuky. Více o tomto najdete v Obchodních podmínkách, viz níže.

Zvolte si prosím variantu distanční výuky, kterou byste v tom okamžiku chtěli pokračovat (bez této volby nelze provést registraci, volbu není možné následně změnit):*

Tuto variantu doporučujeme:
V případě distanční výuky žádám o pokračování formou výukových videí, dalších zpracovaných materiálů (teorie, ukázkové úlohy), odevzdávání domácích úloh a jejich opravy a okomentování lektory.
Součástí jsou i rozšířené komentované klíče, kde jsou uvedeny nejen výsledky, ale i komentáře k řešení a v mnoha případech i celé postupy řešení.
V případě distanční výuky žádám o pokračování formou on-line výuky. Součástí jsou i rozšířené komentované klíče.
On-line výuka by probíhala v pevných předem daných termínech, které by byly určeny před první on-line hodinou. Tyto termíny (den, čas) se však mohou lišit od termínů výuky ve Vašem prezenčním kurzu. Upozornění: V rámci on-line výuky nejsou k dispozici výuková videa a další zpracované materiály, veškerá výuka i kontrola domácích úkolů probíhá v rámci on-line hodiny.

Poznámka

Do tohoto pole můžete např. upřesnit přihlášku nebo uvést požadavek na znění faktury (pokud požadujete jiné fakturační údaje, než jsou uvedeny v části "Objednatel").
Pokud chcete být s jiným konkrétním účastníkem (zaregistrovaným na stejný termín) ve stejné skupině, uveďte to sem také.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se na Informace o zpracování osobních údajů, odkaz bude otevřen v samostatném okně.

Obchodní podmínky

*Souhlasím s Obchodními podmínkami, odkaz bude otevřen v samostatném okně. Doporučujeme se na tyto podmínky podívat, především se jedná o článek IX. (Specifické podmínky pro vybrané produkty).

*Povinné položky