On-line přípravka - příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Byla spuštěna registrace do kurzů ve 2. pololetí On-line přípravky.
Ve 2. pololetí školního roku 2020/21 začíná On-line přípravka v týdnu od 4. ledna 2021.
Registrovaní účastníci dostanou nejpozději 3 dny před začátkem kurzu e-mailem pozvánku s podrobnějšími pokyny.

Chcete se raději v současné složité situaci připravovat z domova? Nebo je dojíždění do kurzu příliš náročné?

Pak je tu pro Vás On-line přípravka – on-line přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jedná se o plnohodonotnou variantu přípravného kurzu, ve kterém žáci zvládnou zopakovat a procvičit stejný objem látky jako účastníci docházkových přípravných kurzů. Přihlásit se můžete pomocí odkazu v rozvrhu.

Průběh on-line výuky

Účastník kurzu je zařazen do skupiny s typicky maximálně 12 účastníky, kterou vyučují dva lektoři, každý z nich jeden předmět. Tito lektoři skupinu po celou dobu kurzu vedou, zadávají a kontrolují úkoly a pomáhají studentům zvládnout veškerou požadovanou látku. Výuka a veškerá komunikace s lektory probíhá v rámci on-line hodin.

On-line výuka probíhá jednou týdně v pevných termínech v rozsahu dvou navazujících vyučovacích hodin (2 x 45 minut plus přestávka), jedna vyučovací hodina z každého předmětu. Student on-line kurzu obdrží dva odkazy pro připojení k on-line výuce, každý do jednoho předmětu. V daný čas podle rozvrhu se připojí do první on-line učebny, kde proběhne výuka prvního předmětu, a po skončení on-line hodiny a následné přestávky pak do druhé on-line učebny, kde absolvuje výuku druhého předmětu.

V rámci on-line hodiny jsou lektor i účastníci připojeni do jedné on-line učebny a přímo spolu komunikují. Student se tedy může lektora okamžitě zeptat na cokoli, co mu není jasné.

Učební materiály

Účastníci tohoto typu kuzu obdrží naši k tomuto účelu připravenou autorskou učebnici (případně pracovní listy), se kterou budou pracovat při on-line výuce i při plnění domácích úkolů. Domácí úkoly se pak kontrolují společně přímo v následující on-line hodině. Součástí kurzu jsou i pravidelné on-line testy z českého jazyka a matematiky, které studenti píší mimo vlastní on-line výuku, každý týden je test z jednoho předmětu.

Zkoušky nanečisto

Kurz je v každém pololetí zakončen (také dálkově) zkouškami nanečisto, což jsou písemné testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám (typ Cermat). Zde si účastník kurzu vyzkouší, co ho čeká u přijímacích zkoušek, a to včetně vyplnění zápisových archů. Obsahově testy vycházejí z rozsahu látky, která byla procvičena během kurzu. Jedná se o zkrácenou variantu testů, test z každého předmětu je sestaven pro časový limit jedné vyučovací hodiny. Tyto testy studenti dostanou ke stažení a vypracovávají je stejně jako u ostrých přijímacích zkoušek, tedy rukou na papír.

Technické podmínky

Pro účast v tomto kurzu je nutné, aby student využíval pro připojení k on-line hodinám osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Použití mobilního telefonu není vhodné.

Délka a návaznost kurzu

Výuka v každém pololetí tvoří samostatný kurz o délce 11 týdnů, kurzy na sebe navazují. Výuka v 2. pololetí začíná v týdnu od 4. ledna 2021. Doporučujeme účast v obou navazujících kurzech, které společně zajistí, že si účastník zopakuje a v dostatečné míře procvičí veškerou látku potřebnou ke zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek.

Ekvivalentními navazujícími kurzy jsou všechny naše přípravné kurzy jakéhokoli typu (docházkové přípravné kurzy, víkendové přípravné kurzy, ePřípravka, On-line přípravka). To znamená, že je možné absolvovat 1. pololetí v kterémkoli z nich a následně pokračovat ve 2. pololetí v jiném. I v těchto případech na sebe vždy obě pololetí navazují.

Doporučené samostatné doplňky přípravy

Doporučujeme jako doplněk přípravy na přijímací zkoušky využít také samostatné Přijímací zkoušky nanečisto, které nabízíme ve třech cyklech jako samostatný produkt nad rámec přípravných kurzů. Dalším doporučeným doplňkovým produktem k On-line přípravce jsou Intenzivní víkendové kurzy a Trénování s Amosem.

Časový harmonogram On-line přípravky

Druhé pololetí: 4. ledna 2021 – 28. března 2021

Výuka neprobíhá v týdnu od 22. 2. do 28. 2. 2021 (jarní prázdniny v Brně). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Rozvrh a přihlášky pro on-line přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Druhé pololetí 2020/21 (leden – březen 2021)

On-line přípravné kurzy na osmiletá gymnázia (5. třída) – 2. pololetí

Kód Název Určení Termín Cena Přihláška
OLC51 On-line přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5. třídy, 2. pololetí 5. třída čtvrtek 14:00-15:35 3 900 Kč na pololetí Naplněn

On-line přípravné kurzy na šestiletá gymnázia (7. třída) – 2. pololetí

Kód Název Určení Termín Cena Přihláška
OLC71 On-line přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 7. třídy, 2. pololetí 7. třída čtvrtek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn

On-line přípravné kurzy na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída) – 2. pololetí

Kód Název Určení Termín Cena Přihláška
OLC92 On-line přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída čtvrtek 15:45-17:20 3 900 Kč na pololetí Naplněn
OLC91 On-line přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9. třídy, 2. pololetí 9. třída čtvrtek 17:30-19:05 3 900 Kč na pololetí Naplněn