Trénování s Amosem - příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Kurzy Trénování s Amosem se z důvodu opatření nařízených vládou dočasně ruší. Jakmile dojde k rozvolnění opatření, budou vypsány nové termíny.

Máte obavy, že Vám u jednotných přijímacích zkoušek nebude stačit čas nebo že se dopustíte zbytečných chyb? Chcete získat jistotu a rychlost při řešení úloh?

Pak je tu pro Vás Trénování s Amosem. Jedná se o samostatný produkt, který je vhodným doplňkem přípravy k přijímacím zkouškám jak pro účastníky našich přípravných kurzů, tak i pro ostatní zájemce. Je užitečný pro ty z Vás, kteří v zásadě danou látku ovládají, potřebují ale získat jistotu a rychlost při řešení úloh. Nyní máte možnost trénovat pomocí speciálně připravených testů, jejichž jednotlivé úlohy odpovídají obsahem i formou úlohám zadávaným při jednotných přijímacích zkouškách. Součástí tréninků je kromě řešení testu i jeho vyhodnocení, ukázka správného postupu a vysvětlení všech nejasností.

V 1. pololetí školního roku 2020/21 jsme pro Vás připravili 5 cyklů tréninků z českého jazyka a 5 cyklů tréninků z matematiky, jednotlivé cykly jsou označeny T1 až T5, konkrétní termíny jsou uvedeny v přihlášce. Každý si může objednat tolik cyklů, o kolik má zájem. V každém cyklu se věnujeme jinému testu obsahujícímu úlohy na vybranou skupinu klíčových témat potřebných k úspěšnému zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek. Pro účastníky našich přípravných kurzů (docházkových, víkendových, ePřípravky) je výhodou skutečnost, že tato témata vycházejí z témat předem probraných v přípravných kurzech. Tréninky v obou pololetích dohromady tematicky pokrývají všechna klíčová témata potřebná k jednotným přijímacím zkouškám. Pokud tedy chcete intenzivně trénovat, má smysl absolvovat všechny cykly (tj. v každém předmětu absolvovat v každém cyklu jeden trénink).

Průběh Trénování s Amosem

Každý trénink je tvořen blokem o délce 2 vyučovacích hodin, mezi těmito hodinami je přestávka.

  • V první části bloku každý účastník samostatně řeší k tomuto účelu speciálně připravený test. Jednotlivé úlohy testu odpovídají obsahem i formou úlohám zadávaným při jednotných přijímacích zkouškách. Test pokrývá vybraná klíčová témata.
  • Po přestávce následuje společné vyhodnocení testu, ukázka správného postupu, vysvětlení všech nejasností a upozornění na chytáky a časté chyby.

Další doplňkové produkty pro přípravu k jednotným přijímacím zkouškám

Kromě Trénování s Amosem nabízíme jako doplnky přípravy k přijímacím zkouškám také Přijímací zkoušky nanečisto a Intenzivní víkendové kurzy Každý z těchto uvedených tří samostatných produktů sleduje v rámci přípravy na přijímací zkoušky jiný účel a nelze je jednoduše zaměnit. Nabídkou Trénování s Amosem vycházíme vstříc mnoha rodičům, kterým podobný doplněk přípravy v naší nabídce v minulosti chyběl.

Rozvrh termínů a přihláška k Trénování s Amosem

První pololetí 2020/21 (říjen – prosinec 2020)

Trénování s Amosem pro přípravu na osmiletá gymnázia (5. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAZ5 Trénování s Amosem pro 5. třídy, 1. pololetí 5. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno podle rozpisu v přihlášce 350 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Naplněn

Trénování s Amosem pro přípravu na šestiletá gymnázia (7. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAZ7 Trénování s Amosem pro 7. třídy, 1. pololetí 7. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno podle rozpisu v přihlášce 350 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Naplněn

Trénování s Amosem pro přípravu na čtyřletá gymnázia a střední školy (9. třída)

Kód Název Určení Místo Termín Cena Přihláška
TAZ9 Trénování s Amosem pro 9. třídy, 1. pololetí 9. třída tř. Kpt. Jaroše 8, Brno podle rozpisu v přihlášce 350 Kč za jeden trénink v jednom předmětu (2 vyuč. hod.) Naplněn